Voelen, denken en doen

 

We kiezen er voor om in al onze leerinterventies gericht op de buitenkant ook de binnenkant te betrekken. We hebben aandacht voor vaardigheden en gedrag, maar richten ons ook op denken, voelen, emotie en fysiologie. We leren onze deelnemers daarmee hoe ze zichzelf in een betere prestatietoestand, oftewel Peak Performance, kunnen brengen.

Je kunt meer dan je denkt!
Wij gaan er vanuit dat de deelnemers aan onze programma’s al heel veel weten en kunnen, maar niet altijd toegang hebben tot die kennis en vaardigheden. Bewustwording daarvan levert al snel veel op. Bovendien geeft het de deelnemers zelfvertrouwen. Zo wordt leren nog leuker!

Elke lange tocht begint met een eerste stap.
Ons uitgangspunt is de huidige situatie. Zo sluiten we aan bij wat leerbaar is en komen we met elke stap een stukje verder richting het doel. Het werk- en denkniveau van de deelnemers is ons uitgangspunt.

Veiligheid staat voorop.
In een leersituatie is veiligheid belangrijk. Alleen dan durven de deelnemers ‘risico’s’ te nemen. Nieuw gedrag uitproberen is spannend! Daarom zorgen we voor een veilige leeromgeving, waarin deelnemers zich kwetsbaar kunnen opstellen. Zij ervaren dan tijdens de oefeningen het positieve effect van nieuwe vaardigheden. Dat creëert succeservaringen en geeft hun vertrouwen om in de praktijk toe te passen wat ze geleerd hebben.
Een veilige werkomgeving maakt dat deelnemers risico’s durven nemen en fouten mogen maken.
Kader: Respect is iets dat je moet verdienen.
In ons contact met deelnemers en klanten hanteren we een positieve benadering. Soms direct en confronterend, maar altijd met respect. Onderzoek wijst uit dat in emotie, dus ook confronterende momenten, de meest effectieve leermomenten ontstaan. Dat wat ‘pijn’ doet blijft beter hangen. Dit is niet altijd leuk, maar wel effectief.

Verandering -of verbetering- begint bij bewustwording.
Daar werken we gericht aan in onze trainingsprogramma’s. Hiervoor hanteren we verschillende methoden.

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen
.
Onze trainingsprogramma’s zijn gericht op doen. Je leert meer en vanuit je eigen interne motivatie als je leert door te ervaren. Ook als het gaat om gedragsverandering is ondergaan effectiever dan lange theoretische verhandelingen.

Maatwerk past altijd.
Hoe meer een training gericht is op de praktijk van de deelnemers, hoe beter het resultaat. Deze afstemming bereiken we door de leerwensen van de deelnemers te inventariseren. Daarnaast hebben we veel aandacht voor leidinggevende(n) die we adviseren over hun bijdrage aan de resultaten voor, tijdens en na de training
In-company trajecten zijn maatwerk. De behoefte van de klant staat centraal. Oplossingen en interventies bepalen we samen.

Trainen is een driedubbel plezier: verwachting, avontuur en herinnering.
Leerervaringen die positieve emoties oproepen, vergroten het leereffect. Creatieve werkvormen vergroten de aantrekkelijkheid van het programma en nodigen uit om actief mee te doen. De grootste successen komen voort uit enthousiasme. Een toestand waarin je in flow bent. In zo’n toestand is de kans dat je een klant verleidt of initiatieven neemt tot actie, veel groter.

    Heeft u een vraag over een van onze diensten of wilt u extra informatie ontvangen? Laat dan hieronder uw bericht achter. Wij nemen uw bericht zo snel mogelijk in behandeling.


    captcha